Bob van Berkel (1971) volgde de InterManagement School van InterCollege in Den Haag. Voorzien van een commerciële marketing- en managementgrondslag heeft Bob vooral ervaring met de communicatie van maatschappelijke projecten en organisaties. Bij de politieregio Zuid-Holland Zuid was hij hoofd communicatie. In 2002 startte Bob zijn eigen communicatiebureau Ook richtte hij Belastingvriendin op, een online voorziening waarmee iedereen zijn belastingzaken zelf kan regelen.

Grootschalig
In het project Hogesnelheidslijn-Zuid van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat werkte hij aan de communicatie tijdens de landelijke besluitvorming- en inspraakprocedures hierover. Hij leerde er ondermeer draagvlak creëren bij grootschalige en arbitraire veranderingen.
Voor de landelijke invoering van de Belastingherziening 2001 ontwikkelde Bob een geïntegreerde marketingcommunicatieoplossing. Hij vertaalde deze ingrijpende wetswijziging naar een heuse communicatiestrategie van ‘communicatie op maat’.
Bij de invoering van de toeslagregelingen (huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag) regiseerde Bob de publieke communicatieaanpak. De grootste uitdagingen daarvan waren de synchronisatie met de communicatie over de Zorgverzekeringswet en het tijdig terugontvangen van 6 miljoen aanvraagformulieren huur- en zorgtoeslag.

Interim
Als project- en communicatiemanager heeft Bob gewerkt aan diverse projecten. Bijvoorbeeld bij de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND). Daar was hij verantwoordelijk voor de communicatie rondom de overdracht van de Vreemdelingendiensttaken naar de IND en gemeenten. Hij maakte zich in korte tijd het administratieve toelatingsproces eigen en definieerde een plan van aanpak voor de interne en externe communicatie. Dit plan van aanpak werd onder Bobs leiding gerealiseerd door medewerkers van de afdeling communicatie en enkele externe partners.
In opdracht van het voormalige Ministerie van Economische Zaken verzorgde Bob de herpositionering en realisatie van de corporate website.

View Bob van Berkel's profile on LinkedIn

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.